Student Life

Podlediad newydd y Preseli’n cynorthwyo ac annog disgyblion i ddefnyddio a gwella’u Cymraeg yn ystod y cyfnod clo

By Alaw John

Gyda phryderon yn codi o amgylch gallu ieithyddol y disgyblion wrth ddychwelyd i’r ysgol, mae staff a disgyblion Ysgol y Preseli wedi gobeithio cynnig arweiniad cadarnhaol wedi iddynt sefydlu podeldiad newydd sbon, Podlediad y Preseli.

With concerns rising regarding pupils’ Welsh language ability upon returning to school, staff and pupils at Ysgol y Preseli hope to have offered positive guidance following the establishment of their new podcast, Podlediad y Preseli.

Categories: Student Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s